image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

Lịch sử hình thành

      Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC), tiền thân là Viện Pasteur Đà Lạt, được thành lập năm 1936 theo đề xuất của bác sỹ Alexandre Yersin. Thời kỳ trước năm 1975, Viện Pasteur Đà Lạt là một trong những cơ sở sản xuất thuốc chủng ngừa lớn nhất Đông Nam Á, sản xuất thuốc chủng cho các quốc gia trong khu vực Đông Dương. Có thể nói, với quy mô hoạt động chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng hàng đầu trong hệ thống các viện Pasteur hoạt động thời bấy giờ, thương hiệu Pasteur Đà Lạt đã đi sâu vào tâm trí, chiếm được sự tín nhiệm, tin dùng sản phẩm và dịch vụ của hàng triệu người dân Việt Nam.
 
 
 

Viện Paster Đà Lạt trước 1975
 
      Năm 1978, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Viện Pasteur Đà Lạt được Bộ Y tế tiếp quản và điều hành để thực hiện công tác dự phòng của ngành Y tế. Theo đường hướng hoạt động của Bộ trong thời kỳ đất nước hội nhập, Viện Pasteur Đà Lạt đã trải qua 7 lần đổi tên và mô hình hoạt động. Gần đây nhất, ngày 30/6/2010, Bộ y tế có quyết định chuyển đổi Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt thành Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt. Công ty có nhiệm vụ chính là sản xuất và kinh doanh các loại vắc xin và sinh phẩm, quan hệ với các tổ chức quốc tế, với các viện, các công ty trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ, phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.
 


Công Ty TNHH MTV Vắc Xin Pasteur Đà Lạt ngày nay