image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

Công ty vắcxin Pasteur Đà Lạt phát động hướng ứng Tuần lễ ATVSLĐ-Phòng chống cháy nổ

Sáng ngày 16/3, công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo sở lao động thương binh xã hội Lâm Đồng, công an phòng cháy chữa cháy và đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. 

Là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực sản xuất Vắc xin Thương hàn Vi phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng và đóng gói một số vắc xin phục vụ cho tiêm chúng dịch vụ, công ty vắc xin Pasteur Đà Lạt hiện có 107 lao động. Thời gian qua, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ luôn được Công ty vắc xin Pasteur Đà Lạt đặt lên hàng đầu. Trong năm 2014, đơn vị đã dành nguồn kinh phí gần 420 triệu đồng để thực hiện công tác trang bị bảo hộ lao động cho cá nhân, thực hiện bồi dưỡng chế độ độc hại, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy trình đo kiểm môi trường, đầu tư các trang thiết bị về phòng chống cháy nổ…v.v... Đặc biệt để hướng ứng Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015. Với chủ đề: “mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”. Công ty vắc xin Pasteur Đà Lạt đề ra mục tiêu nâng cao ý thức, lề lối tác phong làm việc của người lao động, bảo đảm tuân thủ đúng Quy định GMP và ISO trong mọi hoạt động của công ty, nâng cao năng lực hoạt động của hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phấn đấu trong năm 2015 không có tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh, không có sự cố cháy nổ, quyết tâm phấn đấu là đơn vị an toàn ổn định và phát triển. Cũng trong dịp này, công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã khen thưởng cho 2 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại đơn vị thời gian qua./.

Nguồn: http://lamdongtv.vn

Bài viết mới