image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

      Ngày 27/7/2019, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn thể CBVC - NLĐ Công ty

     Tại Hội nghị, ThS. Trần Thị Nghĩa  - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty cũng đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Kế hoạch, phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã thể hiện rõ kết quả đạt được từ nỗ lực phấn đấu của tập thể CBVC - NLĐ trong Công ty, từ đó nhấn mạnh những mặt đã làm được nhằm tạo động lực cho thời gian tới, bên cạnh đó cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những việc chưa làm được từ đó sẽ xác định rõ hơn phương hướng khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2019.

ThS. Trần Thị Nghĩa - Chủ tịch Công ty báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

     Để ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBVC - NLĐ trong 6 tháng đầu năm, từ đó khích lệ, động viên tinh thần và tạo động lực hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Công ty đã trao tặng giấy khen cho 16 cá nhân và 01 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

     Bên cạnh phần khen thưởng của Chính quyền, Bà Chế Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cũng đã khen thưởng 02 Đoàn viên công đoàn đã có nhiều thành tích nổi bật đóng góp cho hoạt động của Công đoàn cơ sở Công ty trong 6 tháng đầu năm.

     Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã diễn ra thành công tốt đẹp, từ đó góp phần tạo động lực cho tập thể Lãnh đạo, CBVC - NLĐ cùng nhau đoàn kết, phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019.

                                                                                                                                                                                                  Nguồn: Phòng TCHC

Bài viết mới

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 20/7/2020, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020......

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 27/7/2019, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019...

THAM GIA HỘI THAO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019...