image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

 

Sáng ngày 20/7/2020, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

Ông Trần Sĩ Đô, Cấp ủy Chi bộ, Giám đốc Công ty đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Kế hoạch, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, có nhiều biến động đặc biệt do tình hình dịch bệnh trên toàn cầu nên ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong điều kiện, hoàn cảnh đó Ban Lãnh đạo Công ty đã triển khai một số biện pháp nhằm tháo gỡ những  khó khăn, vướng mắc để dần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Báo cáo cũng đã thể hiện rõ kết quả đạt được từ nỗ lực phấn đấu và tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn của tập thể Lãnh đạo và CBVC - NLĐ trong Công ty, từ đó nhấn mạnh những mặt đã làm được, bên cạnh đó cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những việc chưa làm được, từ đó sẽ xác định rõ hơn phương hướng khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ trì Hội nghị, Bà Trần Thị Nghĩa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty cũng đã chỉ đạo thảo luận tại Hội nghị, đã phân tích rất kỹ tình hình khó khăn của Công ty, chỉ rõ từng khó khăn, vướng mắc với từng nhiệm vụ cụ thể, nhấn mạnh việc làm được và chưa làm được, trao đổi, thảo luận trực tiếp với các đơn vị, phòng ban, từ đó đưa ra những ý kiến chỉ đạo sâu sát, cụ thể về những vướng mặc, tồn tại cần được tháo gỡ và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để có thể hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Để động viên, khích lệ và ghi nhận kết quả đóng góp của các cá nhân, tập thể đã có thành tích nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Lãnh đạo Công ty và Hội đồng TĐKT đã xem xét, đề xuất Giám đốc Công ty trao tặng giấy khen cho 07 cá nhân và 02 tập thể đã  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

Qua Hội nghị, cán bộ quản lý Phòng QA thuộc Công ty cũng đã phổ biến, tập huấn cho toàn thể CBVC-NLĐ về những nội dung của “ Đạo đức hành nghề dược” ban hành kèm theo Quyết định số 2397/1999/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế và theo Công văn số 8506/QLD-KD ngày 23/6/2020 của Cục quản lý Dược.

                                                                                                                                                                                                 Nguồn: Phòng TCHC

 

                      

 

Bài viết mới

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 20/7/2020, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020......

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 27/7/2019, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019...

THAM GIA HỘI THAO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019...