image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

Một số hình ảnh hợp tác quốc tế của Công ty

Ông James Grant – Tổng giám đốc UNICEF cắt băng khánh thành dây chuyền Sản xuất Vắc xin DPT (năm 1986)

Chuyến thăm và làm việc giữa  DAVAC  và AMV Group tại CIGB (Cuba) trong vấn đề sản xuất vắc xin Heberbiovac HBV và vắc xin Quimi – Hib  (năm 2006)

Hợp tác DAVAC – AMV – CIGB: Khánh thành dây chuyền sản xuất vắc xin Heberbiovac

và vắc xin Quimi – Hib ( năm 2007)

Hợp tác DAVAC – AMV Group – CIGB (Cuba): DAVAC nhận giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của CECMED, Cuba (năm 2007)

Chuyến thăm và làm việc của Công ty dược GHAZI BROTHERS Pakistan tại DAVAC: Xuất khẩu vắc xin Thương hàn (Năm 2008)

Chuyến thăm và làm việc của Công ty dược INCEPTA Bangladesh tại DAVAC về vấn đề hợp tác xuất khẩu VX Thương hàn (năm 2008)

Đại sứ Nigeria đến thăm và làm việc tại Công ty ( Năm 2008)

Hợp tác DAVAC – NAFDAC – CIL Nigeria: Xuất khẩu VX Thương hàn (năm 2010)

Hợp tác DAVAC – AMV Group – Công ty Miễn dịch Ấn Độ (IIL): khai trương dây chuyền sản xuất vắc xin Dại Abhayrab (năm 2010)

Chuyến thăm và làmviệc tại DAVAC của Đại sứ Đan Mạch – NNE Pharmaplan (năm 2010)

Đón tiếp và làm việc với Đại sứ SUDAN (2011)

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Alexandre Yersin thời đại của Internet”

– Viện Pasteur Việt Nam trong tương lai (2011)

Chuyến thăm và làm việc phó chủ tịch BioCubaFarma

,Cuba về vấn đề hợp tác nghiên cứu và sản xuất vắc xin phế cầu Cộng hợp (năm 2013)

Chuyến thăm và làm việc của giám đốc và phó giám đốc CQB,  Trung tâm hóa học – sinh học phân tử Cuba về vấn đề hợp tác nghiên cứu và sản xuất vắc xin Thương hàn Vi Cộng hợp (năm 2014)

Bài viết mới