image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn

Tin Tức

 1 2 3 >  Last ›

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 20/7/2020, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020......

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 27/7/2019, Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019...

THAM GIA HỘI THAO NHÂN KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019...

 1 2 3 >  Last ›