image
Luôn đi cùng sức khỏe bạn
  • image
  • image
  • image

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT

Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC), tiền thân là Viện Pasteur Đà Lạt, được thành lập năm 1936 theo đề xuất của bác sỹ Alexandre Yersin. Thời kỳ trước năm 1975, Viện Pasteur Đà Lạt là một trong những cơ sở sản xuất thuốc chủng ngừa lớn nhất Đông Nam Á, sản xuất thuốc chủng cho các quốc gia trong khu vực Đông Dương... 

(Đọc thêm)

Sản Phẩm